แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้น ปวช.

ระดับชั้น ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียน-นักศึกษา แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

LINK หน่วยงาน