ตัวอย่าง CKEDITOR 4.7.3 แบบ FULL by devbanban.com


ref : https://ckeditor.com/ckeditor-4/download/
คู่มือ : https://docs.ckeditor.com/ckeditor4/latest/