แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562