แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเเจรน ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเเจรน ประจำปีการศึกษา 2562