แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562