แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และอบรม คุณธรรม จริยธรรม

โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และอบรม คุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าบวรสังฆาราม