แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ประปีการศึกษา 2562

มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562