แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวะศึกษา ABU ระดับชาติ

แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวะศึกษา ABU ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562