แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562

  

  

  

  

  

  

  

**** ดูรูปเพิ่มเติม****