แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ภาพกิจกรรมการประกวดผลงานนักเรียน นักศึกษา

ภาพกิจกรรมการประกวดผลงานนักเรียน นักศึกษารายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  

  

 

 

 ***** ดูรูปเพิ่มเติม ****