แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

นักเรียน-นักศึกษา แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2562