แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระบบตรวจวัตถุใต้ท้องรถด้วยการประมวลผลภาพ Raspberry Piได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระบบตรวจวัตถุใต้ท้องรถด้วยการประมวลผลภาพ Raspberry Pi