แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562