แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ขากลเพื่อคนพิการโดยใช้เทคนิคการจำรูปแบบเดินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ขากลเพื่อคนพิการโดยใช้เทคนิคการจำรูปแบบเดิน