แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 044-511190 ต่อ 567 ctsurin123@gmail.com ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เฟส (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า

รองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เฟส (ปวส.)

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ให้ใว้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพสืบไป

​​​​​​